Business For Sale Add New Post

Jan 20

INDOOR PLAYGROUND FOR SALE - NORTH HOLLYWOOD, CA Վաճառվում է Երեխաների Խաղահրապարակ

 • Created: 2017-01-20 12:38:42
 INDOOR PLAYGROUND FOR SALE - NORTH HOLLYWOOD, CA Վաճառվում է Երեխաների Խաղահրապարակ

We are selling our indoor playground located in North Hollywood. It's a nice, clean and bright property in a busy plaza. Very convenient location for NoHo residents. All equipments and toys are included in price. Price in negotiable. Վաճառվում է երեխաների խաղասրահ Նորթ Հոլիվուդում: Գեղեցիկ, ...

Jan 19

Established Hair Salon for Sale in a Busy Plaza - North Hollywood, CA Վաճառվում է գեղեցկության սրահ

 • Created: 2017-01-19 11:07:51
Established Hair Salon for Sale in a Busy Plaza - North Hollywood, CA Վաճառվում է գեղեցկության սրահ

Established hair salon is for sale in a busy plaza of North Hollywood with employees and owner is willing to rent a chair from you, if desired. Has parking. It is fully remodeled and fully equipped, has 4 hair station, 3 make-up station, one private room for facial, walk area, 2 washing bowls, ample closets for products. Remodeled recently with ...

Jan 18

Shoe Repair Store for Sale - Los Angeles, CA Վաճառվում է կոշիկների վերանորոգման խանութ

 • Created: 2017-01-18 15:42:28
Shoe Repair Store for Sale - Los Angeles, CA Վաճառվում է կոշիկների վերանորոգման խանութ

Los Feliz Shoe Repair Store for Sale with all equipment, in the best area of Los Feliz. This store also has key copy/duplication service. Please call 323-496-8977 for more info. Վաճառվում է Los Feliz Shoe Repair կոշիկների վերանորոգման խանութը: Գտնվում է Los Feliz-ի լավագույն ...

Jan 18

Well Established Bakery Business for Sale - North Hollywood, CA

 • Created: 2017-01-18 15:01:48
Well Established Bakery Business for Sale - North Hollywood, CA

Working Bakery for sale in a busy area of North Hollywood. 8 years in business. Selling with all equipment and accounts. This bakery has many permanent customers and more than 50 accounts with Armenian stores and supermarkets, including Jons, Super King Market, etc... Please call 818-793-4777 for more info. Վաճառվում է գործող ...

Jan 17

Smoke Shop (Tobacco Shop) for Sale - Sherman Oaks, CA Վաճառվում է ծխախոտի խանութ

 • Created: 2017-01-17 17:05:26
Smoke Shop (Tobacco Shop) for Sale - Sherman Oaks, CA  Վաճառվում է ծխախոտի խանութ

Smoke/tobacco shop for sale in a good area of Sherman Oaks. Located in busy plaza, with lots of walk in customers. In business from 2010. For sale with all equipment and products. Please call only serious buyers. Serious inquiries only please. Վաճառվում է ծխախոտի խանութ Sherman Oaks-ի լավ շրջանում: ...

Jan 05

Lands for Sale (starting from $2,000) - California City Վաճառվում են հողատարածքներ

 • Created: 2017-01-05 13:44:27
Lands for Sale (starting from $2,000) - California City Վաճառվում են հողատարածքներ

We have lands for sale in California City. Different sizes. Starts from $2,000. 0% down and $250 monthly! Great Investment! Please call for info. Վաճառվում են հողատարածքներ Կալիֆորնիա Սիթի-ում: Գինը՝ սկսված $2,000-ից: 0% կանխավճար և $250 ամսական վճար: Հիանալի ...

Jan 05

Food Market For Sale (30 years in business) - Tujunga, CA Վաճառվում է մթերային խանութ

 • Created: 2017-01-05 13:02:34
Food Market For Sale (30 years in business) - Tujunga, CA  Վաճառվում է մթերային խանութ

Food Market for sale. More than 30 years in business. Good location. Have many customers. For more information, please, call. Վաճառվում է մթերային խանութ Tujunga-յում: Գործում է 30 նարի: Ունի բազմաթիվ մշտական հաճախորդներ: Մանրամասների համար ...

Dec 21

Working Grocery Store for Sale - Yerevan Armenia

 • Created: 2016-12-21 10:21:35
Working Grocery Store for Sale - Yerevan Armenia

Grocery Store for sale in Yerevan, Armenia. In business for 20 years. Good location. Վաճառվում է 20 տարի գործող մթերային խանութ Երևանում՝ Մալաթիայի շուկայի հարևանությամբ: Տարածքը՝ 100 քմ, սեփականաշնորհված. Հնարավոր է մասնակի ...